Ein Hymchwilwyr

Mae’r NCPHWR yn dod â mwy na 75 o ymchwilwyr ledled Cymru, y DU ac ar draws y byd ynghyd.


Enw Role Ebost
Yr Athro Davina Allen Mae’n rhoi cyswllt â grwpiau ymchwil cleifion/Mae’n rhoi arbenigedd mewn ymchwil sy’n canolbwyntio ar drefnu a chyflenwi iechyd a gwasanaethau cymdeithasol. Ebost Davina
Yr Athro Nazar Amso Mae’n rhoi cyswllt â threial Cydweithredol y DU o Sgrinio Canser yr Ofari (UKCTOCS) Ebost Nazar
Yr Athro Steve Bain Mae’n rhoi cyswllt â Chanolfan Ymchwil Diabetes Cymru Ebost Steve
Ms Amrita Bandyopadhyay Cynorthwy-ydd Ymchwil NCPHWR, Prifysgol Abertawe (Plant) Ebost Amrita
Yr Athro Mark Bellis Mae’n rhoi cyswllt â Grŵp Cyfarwyddwyr Datblygu Iechyd Cyhoeddus Cymru Ebost Mark
Yr Athro Damon Berridge Mae’n rhoi arbenigedd ystadegol ar gyfer datblygu grant/Arwain ar ystadegau cymhwysol Ebost Damon
Dr Julie Bishop Mae’n rhoi cyswllt â Thîm Mamolaeth, Plant a Theuluoedd Iechyd Cyhoeddus Cymru. Hefyd yn cydleoli a datblygu ceisiadau gydag ymchwilwyr gwella iechyd NCPHWR Ebost Julie
Yr Athro Christopher Bridle Mae’n rhoi cyswllt â’r Uned Ymchwil Iechyd Manwl Gywir Ebost Christopher
Yr Athro Sinead Brophy Aelod Gweithredol o’r Bwrdd, Dirprwy Gyfarwyddwr, Arweinydd Thematig Gwybodeg Iechyd. Hefyd yn aelod o fwrdd partneriaeth Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion (SHRN) Ebost Sinead
Yr Athro John Chester Mae’n rhoi cyswllt ag Uned Ymchwil Cancr Cymru Ebost John
Yr Athro Ernest Choy Aelod Gweithredol o’r Bwrdd – Arweinydd Diwydiant ac Arweinydd Ymchwil ar gyfer thema blaenoriaeth “hybu a chynnal iechyd trwy ymestyn bywyd gwaith” Ebost Ernest
Ms Roxanne Cooksey Cymrawd Ymchwil, Prifysgol Abertawe (Oedolion) Ebost Roxanne
Dr Alisha Davies Aelod Gweithredol o’r Bwrdd, Arweinydd Trosi’n Bolisi ac Arweinydd polisi ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth ar draws y themâu blaenoriaeth Ebost Alisha
Dr Gwyneth Davies Ymchwil Asthma ac Allergedd Ebost Gwyneth
Dr Jo Demmler Swyddog Ymchwil (Plant) Ebost Jo