Bwrdd Gweithredol

Mae’r Bwrdd Gweithredol yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu strategaeth, polisi a rhaglen weithredu NCPHWR.


Dirprwy Gyfarwyddwyr

Aelodau Gweithredol Eraill y Bwrdd

 • Yr Athro Alison Kemp

  Yr Athro Alison Kemp

  Arweinydd Thema Plant a Phobl Ifanc Email me
  Read bio
 • Yr Athro Ernest Choy

  Yr Athro Ernest Choy

  Arweinydd Hybu a Chynnal Iechyd trwy thema ymestyn bywyd gwaith ac arweinydd diwydiant Email me
  Read bio
 • Yr Athro Jane Noyes

  Yr Athro Jane Noyes

  Arweinydd Gofal Cymdeithasol Email me
  Read bio
 • Yr Athro John Gregory

  Yr Athro John Gregory

  Arweinydd Paediatreg Aciwt a Chyswllt Diwydiant ar gyfer Ymchwil y Blynyddoedd Cynnar Email me
  Read bio
 • Dr Alisha Davies

  Dr Alisha Davies

  Arweinydd Trosglwyddo Gwybodaeth Email me
  Read bio
 • Yr Athro Catriona Williams

  Yr Athro Catriona Williams

  Arweinydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd Email me
  Read bio
 • Jonathan Bidmead

  Jonathan Bidmead

  Aelod Lleyg o’r Bwrdd Email me