Public Health Research, Policy and Practice: Research with Impact https://t.co/Zn0rkcHMHk
heart-measure.jpg

Sut all y NCPHWR fy helpu i?

  • Darparu'r dystiolaeth i sefydliadau GIG a Gofal Cymdeithasol i wella eu gwasanaethau
  • Darparu tystiolaeth i lywodraeth a llunwyr polisi i greu polisïau mwy effeithiol

    Cynyddu cyfanswm yr ymchwil sy'n cael ei wneud ar iechyd a lles poblogaeth yng Nghymru

clinical-research.jpg

Ein Hymchwil

Mae’r NCPHWR wedi cael ei greu i gynyddu’r ymchwil sy’n cael ei gwneud yng Nghymru ar y pynciau canlynol:

  • Gwella Iechyd y Cyhoedd
  • Defnyddio Technoleg Gwybodaeth i wella iechyd pobl (Gwybodeg Iechyd)
  • Astudio patrymau, achosion ac effeithiau afiechyd a chlefydau

Bwrdd Gweithredol

Mae’r Bwrdd Gweithredol yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu strategaeth, polisi a rhaglen weithredu NCPHWR.

Ein Hymchwilwyr

Mae’r NCPHWR yn dod â mwy na 75 o ymchwilwyr ledled Cymru, y DU ac ar draws y byd ynghyd.

Cyflwyniad i'r NCPHWR

Cyllidir y NCPHWR gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, a daw ag ymchwilwyr, clinigwyr, staff cefnogi, aelodau o'r cyhoedd ac eraill ynghyd o bedwar ban Cymru.

dilynwch, hoffwch a rhannwch

Mae gan y cyfryngau cymdeithasu rôl wych i'w chwarae yn NCPHWR.